Reparasjon

Hepsø Notservice AS er sertifisert iht. NS 9415 for reparasjon av oppdrettsposer.2015-06-29 11.12.04
NS 9415 har retningslinjer for hvordan den enkelte notpose skal repareres. Hepsø Notservice AS har derfor autorisert sitt personale på en slik måte at alt servicearbeid skjer i samsvar med NS 9415. Det er også utarbeidet opplæringsmanual slik at nytilsatte og vikarer er godt kjent med hvilke krav som stilles for reparasjon av notposer. Før reparasjon utføres foretas det test av notlinets styrke. Testen utføres med kalibrert nottester med sertifikat.

 

Comments are closed.