Vasking

Mottak av nøter kan enten tas fra bil eller fra båt. Vår kran og vasker ligger 100 meter fra leia . Bilde vasker 2012Vasking av nøter foregår ved bruk av notvasker levert fra Netkem AS. Vaskeren er på 37 kubikk og kan vaske notposer opp til minst 160 meters omkrets. Det brukes sjøvann i forbindelse med vask. Skittent vaskevann går over til vårt renseanlegg for uttak av kobberslam og grovpartikler. Renseanlegget er levert av Enviro Chemie. For utskilling av grovavfall brukes filter levert av Salsnes Filter AS.  Avfallet leveres gjennom Retura for gjennvinning/forbrenning.

Comments are closed.