Våre tjenester

Vårt mål er å utføre kvalitetsmessige gode tjenester tilpasset oppdrettsnæringens behov. Vi har så langt begrenset våre tjenester til å P1060785utføre servicetjenester i forhold til eksisterende notposer. Vi utføre:
 
 
Alle våre tjenester utføres i samsvar med gjeldende lovverk. For reparasjon følger vi NS 9415 sine standarer

Comments are closed.