Visjon og politikk

VISJON
Bedriften har som ideell målsetting at det ikke skal forekomme skade på mennesker, materiell eller miljø.

POLITIKK

  • Etablere og vedlikeholde en kompetent og engasjert organisasjon som kjenner godt til hva bedriften skal levere av kvalitetsprodukt.
  • Kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for kvalitet og miljø i henhold til standardenes og myndigheters krav og kundenes forventinger og krav.
  • Gjennomføre analyser for å avdekke risiko, trusler og muligheter i bedriften vedrørende kvalitet og miljø og deres interessenter.
  • Sørge for at bedriften gjennom evalueringer og analyser er i henhold til det alle lover, forskrifter og standarder krever, og gjøre det som står i dens makt for å hindre miljøforurensninger.

Comments are closed.