Akkrediteringer – Sertifikater

Bedriften er sertifisert for å foreta reparasjon av oppdrettsnøter i samsvar med NS 9415. Aquastructur er godkjenningsorgan.

Sertifikat NS 9415:2009

Aquastructures_colorPROD010 (3)

 

 

 

 

Sertifikat NS-EN ISO 9001:2015 14001:2015

Bedriften fikk i mai 2017 sertifisert sitt kvalitets- og miljøstyringssystem iht NS 9001 og 14001. KIWA er godkjenningsorgan.

Kiwa+NA_MSYS004_no

Comments are closed.