Full aktivitet i sommer

Deler av staben har ferie, mens de øvrige ansatte jobber nå for fullt for å få nøtene ferdig til sensommerens og2015-06-29 11.12.56 høstens utsett. Vi har redusert bemanning i uke 31 og 32, men er i full drift hele sommeren og både tar imot og leverer ut nøter i samsvar med de planer som foreligger.

This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.

Comments are closed.